Увод

  • Сајт је намењен првенствено ширењу истине.
  • Читајте, ширите, линкујте даље.
  • Цео садржај сајта је за читање слободан и бесплатан; коришћење садржаја у комерцијалне сврхе, дозвољено је уз сагласност и евидентирање код аутора.
  • Из наведеног се види да је сајт некомерцијалан и непрофитан.
  • Даља новинарска истраживања – трагања за истином под катанцем, одржавају се донацијама- добровољним прилозима.
  • Динарски прилози –  Контакт.
  • Девизни прилози преко PAYPAL-a – Контакт.

Хвала на разумевању!

У здрављу да се дописујемо, чујемо, видимо.