Чланци

Поштовани читаоци.

Избор написа који су пред вама настали су почев од лета 1994. године. Највише их је из ревије „Ваљевац“ односно „Колубара“ и листа „Село“ који је касније преименован у часопис „Зора“.

Са временске дистанце одабрани чланци су „бајати“, али по темама и садржају су и даље актуелни.

Нека избор почне са причом како се (не) лако зарађује новинарски хлеб.

 

Ваљевац, јануар 1996.


          _______________________________________________________

Ваљевац, август 1995.


 

          _______________________________________________________

Вањевац, октобар 1994.


 

_______________________________________________________

 

Ваљевац, април 1995.г.


 

          _______________________________________________________

Колубара, мај 1996.


 

          _______________________________________________________

Ваљевац, септембар 1995.

 

          _______________________________________________________

Колубара, септембар 1996.


(ПОЛЕМИКЕ О ТЕКСТУ „ИСТИНА О ЉИШКОЈ БОРБИ“)

Колубара, октобар 1996.

Колубара, новембар 1996.

Колубара, децембар 1996.

Колубара, јануар 1997.

 

          ____________________________________________________

Село, 1988.

 

          _______________________________________________________

Колубара, јануар 1999.


 

          _______________________________________________________

Колубара, новембар 2004.

 

          _______________________________________________________

Село, јун 1988.

 

          _______________________________________________________

Колубара, новембар 2007.


 

          _______________________________________________________

Колубара, фебрауар 2005.


 

          _______________________________________________________

Колубара, октобар 1997.


 

          _______________________________________________________

Ваљевац, септембар 1994. 

          _______________________________________________________

Ваљевац, фебруар 1994.


 

          _______________________________________________________

Ваљевац, март 1995.


 

          _______________________________________________________

Ваљевац, новембар 1994.


 

          _______________________________________________________

Ваљевац, децембар 1994.


 

          _______________________________________________________

Ваљевац, јул 1994.


 

          _______________________________________________________

Календар Колубара, 2004. 

          _______________________________________________________

Село, 1988.

 

          _______________________________________________________

Село, 1988.

 

 

 

 

          _______________________________________________________

 

Село, 1988.

 

 

          _______________________________________________________

Село, 1989. 

          _______________________________________________________

Календар Колубара, 2007.


 

          _______________________________________________________

Ваљевац, јануар 1995.

 

          _______________________________________________________

Колубара, април 1998.

 

          _______________________________________________________

Колубара, октобар 2001.

 

          _______________________________________________________

Колубара, 2001.